wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
ĐẤT ĐAI

Khu đô thị Đông – Nam Trần Duy Hưng 2010 - 2015

Khu đô thị Đông – Nam Trần Duy Hưng 2010 - 2015
Diện tích quy hoạch 354,323 m2, bao gồm các khu Văn phòng,dịch vụ công cộng và hạ tầng xã hội.Dự án hiện bao gồm 11 dự án thành phần.Công Ty Cổ Phần Tư vấn Kiến Trúc Đô Thị Hà Nội – UAC, Công Ty Xây dựng Công Nghiệp – ICC